Študentski svet

Člani in zunanji sodelavci

 

Študentski sveta EVRO-PF v študijskem letu 2017/18: 

 

PREDSEDNIK ŠTUDENTSKEGA SVETA EVRO-PF:

  LEON BERNOT

triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

 

PODPREDSEDNICA:

   

 

 

PODPREDSEDNICA: (ENOTA NOVA GORICA):

  ANJA KARAFATSKA

triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

 

TAJNIK ŠS EVRO-PF: 

 

 

 

POMOČNICA TAJNIKA ŠS EVRO-PF:

 

 

 

ČLANICE ŠS EVRO-PF:

 MANCA ZEMLJIČ

triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

 

 EMANUELA EDUARD

triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

 

 ANJA JANKOVIČ

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje