Študentski svet

Člani in zunanji sodelavci

Študentski sveta EVRO-PF v študijskem letu 2016/17: 

 

PREDSEDNIK ŠTUDENTSKEGA SVETA EVRO-PF:

  MIHA ISTENIČ

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

 

PODPREDSEDNICA (ENOTA LJUBLJANA):

 MAŠA AVBELJ

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

PODPREDSEDNIK (ENOTA NOVA GORICA):

 MATJAŽ MAMILOVIČ

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

TAJNIK ŠS EVRO-PF: 

 JURE DOLINAR

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

 

POMOČNICA TAJNIKA ŠS EVRO-PF:

 MAJA STANIŠIČ

triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

ČLAN IN ČLANICE ŠS EVRO-PF:

 ŽAN MARINKOVIČ

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

 

 MARUŠA KRANJC

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

 

 ANJA JANKOVIČ

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

 

 NEJC GORŠIČ

podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

 

 MARKO ŠIDJANIN

podiplomski doktorski študijski program Pravo 3. stopnje

 

Zunanji sodelavci  v študijskem letu 2016/17:

 

 INES BREGAR  

 ANŽE KOŠIR

 MARTIN LAUKO