Študentski svet

Program in aktivnosti

PROGRAM ŠTUDENTSKEGA SVETA EVRO-PF ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017:

 

  1. Okrogle mize s profesorji in zunanjimi izvajalci za študente, kot tudi zunanje poslušalce

Predvidena izpeljava ene (1) okrogle mize v mesecu aprilu. Če se bo pokazala potreba in zainteresiranost, si bo ŠS prizadeval za izpeljavo dodatne okrogle mize.

 

  1. Tradicionalna organizacija študijskih ekskurzij, s katerimi bi študentje EVRO –PF svoje znanje uporabili tudi v praksi, ob tem pa aktivno spoznali delovanje različnih pravnih in državotvornih institucij.

V sodelovanju z ELSO in ALUMNI Klubom bomo preverili možnosti za organizacijo strokovne ekskurzije doma ali v tujini.

 

  1. Nadaljevanje brezplačne pravne pomoči.

Nadaljevali bomo projekt BPP. Povezovanje teoretičnega dela študija pravne znanosti s praktičnim udejanjanem prava. Povezovanje širšega družbenega okolja s fakulteto. Nudenje brezplačnega praktičnega usposabljanja študentov Evro – PF. Dvig zavesti o pravni državi.

 

  1. Organizacija tradicionalnih študentskih zabav za študente Evro-pf

V sodelovanju z ELSO in ALUMNI Klubom bomo organizirali IUS Bowling ter poizpitno zabavo.

 

  1. Nadaljevanje neformalnega tutorstva

Po uspešni izvedbi tutorstva za KMP, Rim in Civilno pravo, bomo tudi letos nadaljevali s programom in ga po potrebi, če bo zainteresiranost študentov, razširili na ostale predmete.

 

  1. Ureditev in dopolnitev aktov in poslovnikov s katerimi operira ŠS Evro-PF

Temeljito bomo pregledali aktov ŠS in jih prilagodili aktualnim razmeram in potrebam.