Students' Council

Photogallery

Zaključek dobrodelne akcije “PETER PAN”

Okrogla miza “KORUPCIJA vs. ETIKA V SLOVENIJI”

Strokovna ekskurzija na Dunaj- društvo ELSA Nova Gorica

Okrogla miza PDI

Ogled Ustavnega sodišča in Državnega zbora

Ius Bowling Competition