The Student Council of the Faculty in the academic year 2016/17

14. 12. 2016 | Invitations

The Student Council of the Faculty in the academic year 2016/17 consists of the:
President Miha Istenič,
– Vice-Presidents Matjaž Mamilovič (Unit Nova Gorica), Maša Avbelj (Unit Ljubljana),
– Registrar Jure Dolinar,
– Assistant registrar Maja Stanišič,
– Members Anja Jankovič, Žan Marinkovič, Marko Šidjanin, Nejc Goršič, in Maruša Kranjc.