Brezplačna pravna pomoč – Koper

2. 10. 2017 | Dogodki in vabila

Obveščamo vas, da bosta Okrožno sodišče v Kopru in Evropska pravna fakulteta izvedli projekt Brezplačne pravne pomoči, v katerem bodo aktivno sodelovali študenti fakultete. Študenti bodo BPP opravljali brez plačila.

 

ROK ZA ODDAJO

Študenti naj izpolnjeno prijavnico pošljejo najkasneje do ponedeljka, 16. oktobra 2017 , in sicer na elektronski naslov bpp.evropf@gmail.com, s pripisom BPP KOPER. Zaželeno je, da zainteresirani študenti k svoji prijavi priložijo krajše motivacijsko pismo.

Na BPP se lahko prijavijo:

– študenti 2. in 3. letnika Pravo I. stopnje, ki imajo opravljene vse obveznosti iz 1. letnika;

– študenti 1. in 2. letnika Pravo II. stopnje, ki so diplomirani pravniki;

– absolventi Pravo I. in II. stopnje.

Študent se zaveže, da bo BPP opravljal najmanj do konca študijskega leta 2017/2018

 

Info in obrazec za prijavo KOPER