VABILO NA 3. REDNO SEJO ŠTUDENTSKEGA SVETA EVRO-PF

Na podlagi 13. člena poslovnika ŠS Evro-PF sklicujem 3. redno sejo Študentskega sveta Evropske pravne fakultete, ki bo v četrtek 25. maja 2017 ob 17.00 v prostorih ljubljanske izpostave fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Poročilo okrogla miza

3. Poročilo tekmovanje

4. Tekoče zadeve

5. Razno

S spoštovanjem,

Miha Istenič, predsednik