POROČILO O IZIDU VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET EVRO-PF

1. 11. 2014 | Novice

Volilna komisija je dne 28.10.2014, v sestavi Saša Vidmar, Tadej Petejan in Živa Šušmelj, odločala o izvolitvi kandidatov v študentski svet na podlagi Pravilnika o volitvah v študentski svet Evropske pravne fakultete v Novi Gorici.

Volilna komisija je pregledala prijave vseh kandidatov in ugotovila, da so bile podane v skladu s pravilnikom.

Na volitvah je kandidiralo le deset kandidatov. Pravilnik o volitvah v študentski svet Evropske pravne fakultete v Novi Gorici v 14. členu določa, da če se na volitve prijavi v skupnem številu deset (10) ali manj kandidatov, so le-ti takoj izvoljeni za predstavnike v ŠS-EVRO-PF. Zato volilna komisija izdaja naslednji

SKLEP

Za predstavnike študentov v študentskem svetu EVRO-PF se v akademskem letu 2014/2015 imenujejo:

–          Viviana Ganzitti, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

–          Matevž Kürbus, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

–          Gregor Cerar, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

–          Neža Vončina, podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

–          Taja Jerebič, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

–          Žiga Luknar, podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje

–          Maša Avbelj, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

–          Nina Bečejac, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje

Volilna komisija:

–          Saša Vidmar

–          Tadej Petejan

–          Živa Šušmelj

Ustanovna seja bo potekala 20.11.2014 v prostorih Evro-PF v Novi Gorici. Ura bo določena naknadno.

 

  Nova Gorica, 28.10.2014

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.