Vabilo na 1. izredno sejo Študentskega sveta Evropske pravne fakultete v Novi Gorici

18. 9. 2014 | Dogodki in vabila

Pozdravljeni!

Sporočam vam, da bo 1. izredna  seja Študentskega sveta Evropske pravne fakultete v Novi Gorici potekala dne  22. 9. 2014 ob 18.00 h v prostorih Eda centra (Nova Gorica).

Predlagam naslednji dnevni red seje ŠS EVRO-PF:

  •     Sprejem dnevnega reda
  •     Potrditev zapisnika 3. izredne seje
  •     Dopisi in pritožbe fakulteti s strani študentov zaradi izpitnih rokov in zaradi previsokih cen izpitov
  •     Spoznavni žur 3.10.2014
  •     Pregled nerešenih zadev iz študijskega leta 2013/2014
  •     Volitve
  •     Razno

S spoštovanjem,

Nina Bavčar, Predsednica ŠS EVRO-PF